Your shopping cart is empty!
  • vietnamese
  • English
Chào bạn, bạn có thể Đăng Nhập hoặc Đăng Kí.

Hướng dẫn mua hàng

Hướng dẫn mua hàng

  1. Duyệt và chọn sản phẩm
  2. Thêm sản phẩm vào giỏ hàng của bạn
  3. Các bước thanh toán:

Bước 1: Tùy chọn thanh toán

- Nếu đã đăng nhập (login) rồi thì bạn sẽ được chuyển sang bước 2, nếu chưa hệ thống sẽ yêu cầu bạn đăng nhập trước khi thanh toán. Nếu bạn đã đăng ký làm thành viên với Vattunuoc.vn thì bạn đăng nhập với email và mật khẩu đã đăng ký, nếu chưa bạn có thể đăng ký tại bước này.

- Xin lưu ý để đăng nhập vào website Vattunuoc.vn.com. bạn cần phải cung cấp hai thông tin sau:

+ Địa chỉ email: Email mà bạn đã dùng để đang ký làm thành viên.

+ Mật khẩu đăng nhập: Mật khẩu bạn đã đăng ký với Vattunuoc.vn.

Bước 2: Địa chỉ thanh toán

Bạn có thể sử dụng các tuỳ chọn "Tôi muốn dùng địa chỉ thanh toán đã có" và " Tôi muốn dùng địa chỉ thanh toán mới".

Bước 3: Địa chỉ giao hàng

Bạn có thể sử dụng các tuỳ chọn "Tôi muốn dùng địa chỉ giao hàng đã có" và " Tôi muốn dùng địa chỉ giao hàng mới".

Bước 4: Phương thức vận chuyển

Bạn hãy chọn phương thức vận chuyển cho đơn hàng và thêm ghi chú cho đơn hàng của bạn

Bước 5: Phương thức thanh toán

Bạn vui lòng chọn phương thức thanh toán cho đơn hàng của bạn và chọn đồng ý với phương thức đổi và trả hàng của công ty

Bước 6: Xác nhận đơn hàng

Bạn kiểm tra lại đơn hàng xem đã đúng với những sản phẩm bạn vừa đặt hay chưa. Nếu đúng bạn hãy bấm “Xác nhận đơn hàng” và kết thúc quá trình mua hàng.

Hệ thống sẽ gởi email xác nhận đơn hàng cho bạn, nhân viên Vattunuoc.vn sẽ liên hệ với bạn để giao hàng theo yêu cầu.

Our News
Back to Top