Your shopping cart is empty!
  • vietnamese
  • English
Chào bạn, bạn có thể Đăng Nhập hoặc Đăng Kí.
Danh Mục
Sản phẩm tiêu biểu
Thương Hiệu

Bơm ly tâm

Bơm ly tâm

Bơm ly tâm

Bơm ly tâm là loại máy thủy lực cánh dẫn, nhờ bánh công tác cơ năng của máy chuyển sang năng lượng thủy động của dòng ra, cụ thể đó là tích số của 4 thông số: lưu lượng, cột áp, trọng lượng riêng của chất lỏng và gia tốc trọng lực nơi đặt máy

Lọc tìm kiếm

Back to Top