Your shopping cart is empty!
  • vietnamese
  • English
Chào bạn, bạn có thể Đăng Nhập hoặc Đăng Kí.
Danh Mục
Sản phẩm tiêu biểu
Thương Hiệu

Bẫy hơi - Cốc ngưng hơi

Bẫy hơi - Cốc ngưng hơi

Bẫy hơi - Cốc ngưng hơi (steam trap) 

Còn gọi là cốc ngưng tụ, bộ xả ngưng, hoặc van cóc.

Bẫy hơi - Cốc ngưng hơi (steam trap) được sử dụng để xả nước ngưng và khí không ngưng tụ mà vẫn tránh thất thoát hoặc tiêu thụ tối thiểu hơi. Bẫy hơi là một loại van tự động vì có thể tự mở, đóng hoặc điều biến tự động.

Các loại bẫy hơi phổ biến:

– Bẫy hơi dạng đồng tiền
– Bẫy hơi dạng bóng phao
– Bẫy hơi cốc phao
– Cốc ngưng ren
– Bẫy hơi lắp bích
– Bẫy hơi cốc ngưng
– Bẫy hơi bóng phao
– Bẫy hơi Đai Loan
– Bẫy hơi Trung Quốc
– Bẫy hơi Hàn Quốc
– Bẫy hơi gang
– Bẫy hơi inox
– Bẫy hơi đồng
– Bẫy hơi lắp bích

Lọc tìm kiếm

Back to Top